دیگه اگه زشتم به خوشگلی خودتون ببخشیدنیشخند

همیشه آرزوم بود بهترین دوست هامو ببینم.

این منم برفراز کوهای سبلاننیشخند

 

این یکی هم منم که دارم قندیل می خورم  و عکاس بدموقع عکس گرفتهزبان

 اینم منم که کج شدم :دی

در اینجا منو مشاهده می کنید که دوربینم خیلی کیفیت داشته:

اصن شبیه به تصورتون بودم؟نیشخندقبل از اینکه عکسمو ببینید فکر می کردید چه شکلی ام؟

عاغا شوما هم عکساتونو بذارید خیلی دوست دارم ببینمتونگریه 

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
ﻏﺰﻝ

ﻧﻆﺮ ﻣﻦ اﺭﺳﺎﻝ ﻧﺸﺪ? [سوال]

غزل

از نظرم خوشت نیومد نه؟[نگران]

ﻏﺰﻝ

ﺧﺐ ﺧﻴﺎﻟﻢ ﺭاﺣﺖ ﺷﺪ...

شکیبا

به به ! بعله دقیقا همون جوری که فکر می کردم هستی ! خیلی نازی !