خعلی جالبه!

روی لینک زیر کلیک کنید

روی گزینه ی lets get trripy  کلیک کنید

 

روی گزینه ی OK کلیک کنید

 

به مرکز تصویر برای ۳۰ ثانیه خیره شوید

 

حالا بدون اینکه دستتان را از روی موس حرکت دهید ... به دستتان که روی موس است نگاه کنید

کلیک کنید

خعلی جالبه!یادت باشه بدون نظر نری ها!نیشخند

/ 26 نظر / 61 بازدید
نمایش نظرات قبلی
انیس

خعععععلی باحال بود

نگین

هر وقت داشتی یه آدمـــــی رو تو ذهنت بـــزرگ می کردی جا واســـه پشیمونی هم بذار . . .آپم[گل]

گلی

نتونستم بیارمش!!! انگارکه فیلتربود!!

م

خیلی باحال بود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![خنده]

asma

خوبه خودتم می دونی داری روی هوا حرف میزنی عزیزم [سبز] تازشم اصلا فکر نکنم که برای دونستن نویسنده یک کتاب نیاز باشه که کل کتاب رو خوند چون تا جایی که من توی عمرم شاید چند تا خونده باشم اما می دونم که دربارهی نویسنده یک کلمه هم در کتاب ننوشته چون خواننده ی گرامی باید جهت اطلاعبه شما بگویم که نام نویسنده را روی جلد کتاب درج میکنند پس از این پس به جلد کتاب نیز توجه فرمائید[خنثی] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . فکر کردی کییییییییییییییییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

asma

خوبه خودتم می دونی داری روی هوا حرف میزنی عزیزم [سبز] تازشم اصلا فکر نکنم که برای دونستن نویسنده یک کتاب نیاز باشه که کل کتاب رو خوند چون تا جایی که من توی عمرم شاید چند تا خونده باشم اما می دونم که دربارهی نویسنده یک کلمه هم در کتاب ننوشته چون خواننده ی گرامی باید جهت اطلاعبه شما بگویم که نام نویسنده را روی جلد کتاب درج میکنند پس از این پس به جلد کتاب نیز توجه فرمائید[خنثی] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . فکر کردی کییییییییییییییییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

asma

خوبه خودتم می دونی داری روی هوا حرف میزنی عزیزم [سبز] تازشم اصلا فکر نکنم که برای دونستن نویسنده یک کتاب نیاز باشه که کل کتاب رو خوند چون تا جایی که من توی عمرم شاید چند تا خونده باشم اما می دونم که دربارهی نویسنده یک کلمه هم در کتاب ننوشته چون خواننده ی گرامی باید جهت اطلاعبه شما بگویم که نام نویسنده را روی جلد کتاب درج میکنند پس از این پس به جلد کتاب نیز توجه فرمائید[خنثی] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . فکر کردی کییییییییییییییییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

asma

خوبه خودتم می دونی داری روی هوا حرف میزنی عزیزم [سبز] تازشم اصلا فکر نکنم که برای دونستن نویسنده یک کتاب نیاز باشه که کل کتاب رو خوند چون تا جایی که من توی عمرم شاید چند تا خونده باشم اما می دونم که دربارهی نویسنده یک کلمه هم در کتاب ننوشته چون خواننده ی گرامی باید جهت اطلاعبه شما بگویم که نام نویسنده را روی جلد کتاب درج میکنند پس از این پس به جلد کتاب نیز توجه فرمائید[خنثی] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . فکر کردی کییییییییییییییییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

asma

خوبه خودتم می دونی داری روی هوا حرف میزنی عزیزم [سبز] تازشم اصلا فکر نکنم که برای دونستن نویسنده یک کتاب نیاز باشه که کل کتاب رو خوند چون تا جایی که من توی عمرم شاید چند تا خونده باشم اما می دونم که دربارهی نویسنده یک کلمه هم در کتاب ننوشته چون خواننده ی گرامی باید جهت اطلاعبه شما بگویم که نام نویسنده را روی جلد کتاب درج میکنند پس از این پس به جلد کتاب نیز توجه فرمائید[خنثی] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . فکر کردی کییییییییییییییییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟