نویسنده ی بزرگ

♥نارنجیـــ نوشتـــ هایـــ یکـــ ویزلیـــ موقهوه ایـ ...♥

عکس های خفن

 بــــــــــهـ نــــــــــــــام نویسنده ی بزرگی که هر روزمان را نوشت...!

اینجآ یک ویزلی قدم می زند...!

این بآلآ روی لبه هآی بلند ترین دیوآر قلعه ، یک ویزلی برآی کوهستآن می نویسد...!

اینجآ یک ویزلی برآی کمآنش می نویسد...!

اینجآ یک ویزلی از بآلآی قلعه زیر ردایش می نویسد...!

اینجآ تنهآ یک ویزلی می نویسد...!

یک ویزلی سردرگم...!

عکس های خفن

 

 

 

+هر جا که " نیآیش نوشت" بود، یعنی بگذار نآرنجی نوشت هآ بیرون از اینجآ نروند...! کپی نکن...:)

++اینجا قلعه ی من بر پاست...! احترآم همه چیز را نگه دآر...! حتی جغد هآیی که در آسمآن اینجآ پرواز می کنند...!

 

 

 

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٩/٩/۳٠ساعت ۳:٥۱ ‎ب.ظ توسط نیایش| دیدگاهـ ()      قالب ساز آنلاین